Điều 1: Thu thập thông tin Như mọi website hiện đại khác, Chúng tôi sẽ thu thập thông tin Quý khách trong quá trình sử Quý khách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cho mục đích phân tích nhu cầu và xây dựng lịch chăm sóc khách hàng. Điều 2: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin Hầu hết các thông tin đượ...

Chi tiết